lørdag 14. mai 2011

Det eg hatar med byen.

Bilar som prøver å meia meg ned når eg går på grøn mann.
Bussar som er stappa fulle av folk som ikkje eig buss-skikk.
Sirener og anna bråk utanfor vindauget.
Å føla at all lufta ein pustar inn er litt giftig.
At alt er så dyrt her at eg får vondt kvar gong eg drar kortet.
At det er farleg å gå ute aleine om kvelden.


Det eg elskar med byen.

Mangfaldet. Seriøst.
Å ta trikken kor som helst og føla at ein er på sightseeing.
Kollektivtransporten og at det faktisk går an å koma seg dit ein vil.
At det finst så mange koselege songar som er dedisert til byen eller ein bydel.
At bydelane er så forskjellige og at Grønland kjenst som eit anna land.
At det alltid skjer noko gøy her, og at det er her ting skjer.
At byen har ALT.
Men viktigst: At ganske mange av favorittmenneska mine bur her.

Kva hatar og elskar du med den plassen du bur?

Ingen kommentarer: