mandag 7. april 2008

Det virkar naturleg til meg!

Idag fann eg ut at det er feil å seia: "Det ser rett ut til meg", og liknande setningar. Eg veit ikkje lengre kven eg er.

Ja, eg er unaturleg oppteken av språk.

Ingen kommentarer: